O nama


UHAI – Udruga hrvatskih aerobic instruktora strukovna je udruga aerobic instruktora u Republici Hrvatskoj osnovana u siječnju 1994. godine u Zagrebu. Sjedište Udruge je u Zagrebu, Tomašićeva 2.

PROGRAMI I CILJEVI UHAI-a

Aerobic i fitness industrija postaje iz dana u dan sve zahtijevnija tražeći od aerobic instruktora potpun angažman i cjeloviti pristup osmišljavanju aerobnih programa za sve strukture populacije polaznika aerobic tečajeva od djece do starijih osoba.

Prateći taj proces, osnovni cilj UHAi je informiranost članova UHAI o svim novim svjetskim trendovima u aerobicu, pomažući im na taj način u stručnom usavršavanju i izgradnji profesionalnog pristupa u vođenju aerobic tečajeva.

Zbog toga je i osmišljen “Profesionalni program osposobljavanja aerobic instruktora” koji nudi dvije razine naobrazbe:

  • osnovnu, koja podrazumijeva pohađanje škole aerobica u trajanju od 35 sati, u kojoj se na sažet, praktičan i učinkovit način uči suvremena abeceda profesionalnog aerobica. Nakon završenog programa polažu se ispiti i stječe se naziv UHAI aerobic instruktor,
  • i dodatnu, koja podrazumijeva usavršavanje aerobic instruktora na aerobic workshop-ovima pod vodstvom domaćih i inozemnih aerobic instruktora, nudeći im priliku upoznavanja s novim trendovima i obogaćivanje aerobnih programa s novim idejama i kombinacijama.

Na taj način svijet postaje dostupan UHAI aerobic instruktorima i bez potrebe da zbog toga putuju u inozemstvo.