POVIJEST – UHAI


Udruga hrvatskih aerobik instruktora – UHAI, osnovana je u siječnju 1994. godine u Zagrebu. Okuplja skupinu stručnih suradnika te počinje sa sustavnom i kvalitetnom izobrazbom voditelja aerobica i sportske rekreacije. Programi izobrazbe u potpunosti odgovaraju onima podudarnih institucija u Europi, SAD-u i Australiji (Fitness Industry Association – V. Britanija, Central YMCA Qualifications – V.Britanija, Aerobics and Fitness Association of America – SAD, Queensland Keep Fit Association – Australija), a stručna literatura je prevedena na hrvatski jezik. U izobrazbu su uključeni članovi udruge, ali i vanjski suradnici sa certifikatima stručnih institucija stečenim na programima izobrazbe u inozemstvu i temeljnog obrazovanja profesora kineziološkog fakulteta, doktora medicine, profesora glazbe te magistara farmacije.

Udruga je članica mnogobrojnih europskih i svjetskih aerobic i fitness udruženja.

Osnovni cilj UHAI-a je informiranje i stručno osposobljavanje aerobic instruktora za potpun angažman i cjeloviti stručni pristup osmišljavanju programa za sve strukture populacije od djece do starijih osoba.

U organizaciji UHAI-a je od 1994. godine, provedeno 33 programa osposobljavanja s 193 polaznika iz  cijele Hrvatske od kojih je završni stručni ispit položilo njih 122.

U obliku dodatne izobrazbe od 1994. godine,  organizirano je:

  • 7 hrvatskih aerobic i fitness konvencija, domaćeg i međunarodnog karaktera s gostima iz Australije, SAD-a, Brazila, Italije, Švicarske, Velike Britanije, Danske, Švedske i Njemačke u Poreču i Zagrebu, u čijem radu je sudjelovalo 1400 polaznika,
  • 6 aerobic dana u Zagrebu, domaćeg i međunarodnog karaktera s gostima iz Velike Britanije, Australije i Švedske, u čijem radu je sudjelovalo 1200 polaznika,
  • 174 tečajeva iz područja aerobica, u čijem radu je sudjelovalo 1573 polaznika.
  • Od 2000. godine 43 seminara za voditelje tjelesne aktivnosti djece predškolslog uzrasta, odgajatelje i odgajateljice u vrtićima, u čijem radu je sudjelovalo 370 polaznika.
  • 2010. godine Program osposobljavanja voditelja tjelesne aktivnosti i odgajatelja u vrtiću pod nazivom Igre za kišne dane u Novigradu
  • 2011. godine po prvi put aerobic dan u Zadru pod nazivom Dani vježbanja u Zadru.
  • Od 2011. godine organiziraju se Programi osposobljavanja za aerobic instruktore diljem Hrvatske, u Makarskoj, Zadru, Dubrovniku.

Od 2011. godine UHAI kao suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), održava radionice stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Zagrebu, Zadru, Splitu, Rijeci i Slavonskom Brodu.

2013. godine osnovala INSTRUCTUS – Ustanovu za obrazovanje odraslih, obrazovne institucije u Hrvatskoj, u području osposobljavanja i usavršavanja profesionalaca za područje zdravlja, fitnesa i tjelesne aktivnosti. www.instructus.hr

Ustanova provodi Programe osposobljavanja za instruktore grupnog i individualnog fitnesa.

Po završetku obrazovanja polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu i sportskoj rekreaciji koje su priznate od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-07/14-03/00094, URBROJ: 533-25-14-0006) i Europske unije.

Zahvaljujući uključenosti ustanove INstructus u specijalizirane krovne europske institucije naše diplome priznate su u svim zemljama članicama EU.