EHFA PRIZNALA UHAI

S ponosom i velikim veseljem objavljujemo da je EHFA dodijelila našoj udruzi UHAI zasluženi certifikat priznanja edukacije aerobik instruktora

Europska zdravstvena i fitnes organizacija – EHFA (European Health & Fitness Association) je vodeća, krovna organizacija za područje zdravlja, fitnesa i tjelesne aktivnosti u zemljama Europske unije, sa sjedištem u Bruxellesu, Belgija.

Od 31. listopada  2013. godine Udruga hrvatskih aerobic instruktora – UHAI (Association of Croatian Aerobic Instructors – ACAI) je ravnopravna članica EHFA-e te svojim programima izobrazbe i stručnim kadrom  može osposobljavati i usavršavati instruktore aerobike, fitnesa i voditelje tjelesne aktivnosti s priznavanjem te izobrazbe u cijeloj Europskoj uniji.

To značajno međunarodno priznanje UHAI-a uz ostalih 64 organizacije u Europi, koje mogu osposobljavati i usavršavati voditelje programa vježbanja EU, logičan je slijed dugodišnjeg rada tijekom dva desetljeća kontinuiranim provođenjem programa izobrazbe i usavršavanja instruktora aerobike i voditelja programa vježbanja za sve strukture populacije od djece do starijih osoba, podizanje nivoa stručnosti i profesionalnosti u izvođenju programa vježbanja u skladu sa stručnim i etičkim moralnim normama i tradicijom sportske rekreacije u cjelini, interesnom povezivanju instruktora aerobike i voditelja sportske rekreacije, razmjeni iskustava, informacija i znanja, promicanje važnosti tjelovježbe u svakodnevnom životu ljudi kako bi se postigao cilj da se što više ljudi aktivno i kontinuirano bave tjelesnom aktivnošću – More People, More Active, More Often, podržavanju i promoviranju strateških ciljeva i načela EU Programa za cjeloživotno učenje, Lifelong Learning Programme.

Ulaskom UHAI  u europsko udruženje organizacija koje su vodeće obrazovne organizacije u svojim zemljama uključuje prilagodbu i usklađivanje standarda potrebne kvalitete i stručnosti voditelja programa vježbanja između zemalja regije. Standardi se zasnivaju na EQF-u – European Qualifications Framework, Europski kvalifikacijski okvir,  uobičajenom referentnom okviru u EU koji međusobno povezuje kvalifikacijske sustave različitih zemalja te se služeći tim okvirom olakšava mobilnost i prepoznatljivost voditelja stečenih kvalifikacija među zemljama.

EQF prepoznaje ove stupnjeve stručnosti koji su radi lakšeg prepoznavanja prikazani kao:

Stupanj 2 (Level 2)  –  FITNESS ASSISTANT

Stupanj 3 (Level 3)  –  FITNESS INSTRUCTOR

                                           GROUP FITNESS INSTRUCTOR

                                           GROUP EXERCISE TO MUSIC

                                           AQUA FITNESS INSTRUCTOR

                                          PILATES INSTRUCTOR

Stupanj 4 (Level 4)  –  PERSONAL TRAINER

O postignutom međunarodnom uspjehu UHAI će upoznati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te će se u skladu s postignutim dogovorom programi izobrazbe UHAI-a verificirati i uskladiti sa Zakonom o sportu.

UHAI instruktorima aerobike priznat će se stečene kvalifikacije uz dopunu onih kvalifikcija kojim dosadašnjim UHAI programima izobrazbe nisu bile zastupljene što će im omogućiti upis u Europski registar profesionalnih voditelja vježbanja (European Register of Exercise Professionals  – EREPS.

Zahvaljujemo svim UHAI instruktorima aerobike, suradnicima i prijateljima na čestitkama i nesebičnoj podršci tijekom svih godina našeg djelovanja.

Vaš UHAI

EHFAEHFA_Approved