ORGANIZACIJSKI I METODIČKI OBLICI RADA U FITNES PROGRAMIMA

OPIS PROGRAMA RADIONICE
organRadionica Organizacijski i metodički oblici rada u fitnes programima sadržajno se dijeli na opći dio o vrstama organizacijskih i metodičkih oblika rada programa (1 sat), te na praktični prikaz uz demonstraciju i metodičke upute (2 sata) i na kraju razradu praktičnih prikaza s polaznicima radionice (1 sat).
Organizacijski i metodički oblici rada pridonose učinkovitosti i atraktivnosti provedbe različitih fitnes programa (grupni, individualni, za osobe starije dobi, za djecu i mlade. Izbor određenog organizacijskom i/ili metodičkog oblika rada ovisi o nekoliko čimbenika: o vrsti fitnes programa, o obilježjima polaznika, o ciljevima programa i dr.
Radionica Organizacijski i metodički oblici rada u fitnes programa je namijenjena instruktorima fitnes programa koji žele usvojiti nova motorička znanja kao i usavršiti postojeća, a u cilju provedbe kvalitetnog i sigurnog programa vježbanja.

VODITELJICA RADIONICE
ROMANA CAPUT JOGUNICA
ROMANAProfesorica kineziologije. Sveučilišna nastavnica u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vanjska je suradnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog olimpijskog odbora. Autorica većeg broja znanstveno-stručnih radova i sveučilišnih djela, mentorica studentskih radova. Članica Hrvatskog fair play odbora i Izvršnog odbora European Non-Govermmental Sports Organization (ENGSO) čija je predstavnica u tijelima Europske komisije i EU projektima. Poduku za instruktoricu aerobike završila je u organizaciji UHAI (Udruga hrvatskih aerobic instruktora) te je kao instruktorica radila od 1993. do 2004. godine. 2000. godine sudjeluje kao koautorica na projektu UHAI-a pod nazivom «Djeca i zdravlje» pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Voditeljica masterclassova na UHAI konvencijama 1998. godine. Članica Stručnog vijeća, Ispitivačke komisije i voditeljica kolegija „Metodika grupnih i individualnih fitnes programa“, „Kvaliteta života“ u Ustanovi za obrazovanje odraslih – INstructus.

DATUM, MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA RADIONICE
10. veljače 2018. u Zagrebu, Atomic aerobik centar, Tomašićeva 2, od 12-15.30 sati.

PRIJAVA, CIJENA, PLAĆANJE
Radionicu zaprijavljujete prijavnicom na dnu ovog teksta. Potvrdu o uplati pošaljite najkasnije do 8. veljače 2018. e-mailom na uhai@uhai.hr

Kotizacija za sudjelovanje u programu usavršavanja iznosi KN 300,00 po osobi i uključuje:
1.4 sata teorijske i praktične izobrazbe,
2.pisane materijale,
3.potvrdu o sudjelovanju na radionici

Uplatu izvršiti na račun UHAI broj HR3423600001101451539, u svrhu: Organizacijski i metodički oblici rada

OPĆI UVJETI
1. UHAI zadržava pravo na cjelokupno uplaćeni iznos ukoliko polaznik/ca ne pristupi radionici iz bilo kojeg razloga, pa i u slučaju bolesti.
2. Uplaćeni iznos nije prenosiv na drugu osobu.
3. UHAI zadržava pravo izmjene datuma, satnice i mjesta održavanja radionice o čemu će na vrijeme, najkasnije 48 sati prije održavanja, o tome obavijestiti polaznika/cu.
4. UHAI ima pravo odgoditi radionicu ukoliko se za objavljeni datum prijavi nedovoljan broj zainteresiranih polaznika/ca o čemu će na vrijeme, najkasnije 48 sati prije održavanja, o tome obavijestiti polaznika/cu. Za uplaćeni iznos polaznik/ca će moći izaći na sljedeći objavljeni datum održavanja radionice.

Prijavnica na ORGANIZACIJSKI I METODIČKI OBLICI RADA U FITNES PROGRAMIMA 10. veljače 2018.

Ime i prezime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Adresa stanovanja

Tel.

Fax.

Mob.

Ustanova u kojoj radite

Adresa ustanove u kojoj radite