Program izobrazbe


Program izobrazbe za voditelja aerobika u organizaciji UHAI je jedinstveni suvremeni sustav izobrazbe aerobik instruktora u Hrvatskoj. Program izobrazbe u potpunosti odgovara onima podudarnih institucija u Europi, SAD-u i Australiji, primjerice: Fitness Industry Association – V. Britanija, Central YMCA Qualifications  – V.Britanija, Aerobics and Fitness Association of America – SAD, Queesland Keep Fit Association – Australija. Program izobrazbe koji provodi UHAI od 1994. godine je zasnovan na suvremnim znanstvenim saznanjima iz područja aerobika, ali i suvremenim metodama podučavanja i primjene ovih saznanja. Po završetku tečaja voditelj aerobika osposobljen je za provođenje programa aerobik rekreacije, praćenje suvremenih trendova ovog vrlo dinamičnog područja te stječe naviku trajne vlastite izobrazbe.

Tečajeve izobrazbe za voditelja aerobika provode certificirani stručnjaci aerobika, voditelji aerobika s dugogodišnjim iskustvom i položenim ispitom za voditelja aerobika UHAI-a, te stručnjaci drugih područja neophodni u provođenju ove izobrazbe. Naši nastavnici i suradnici u nastavi su nosioci certifikata stručnih institucija stečenim na programima izobrazbe u inozemstvu i temeljnog obrazovanja profesora kineziološkog fakulteta, doktora medicine, profesora glazbe te magistara farmacije.

Program izobrazbe za voditelja  aerobika omogućuje dvije razine izobrazbe:

Osnovnu, koja kroz teorijski i praktični dio osigurava usvajanje suvremenih saznanja i temelja anatomije, fiziologije, treniranja i glazbene teorije voditelja programa grupnog vježbanja

Nakon odslušanog osnovnog  programa polažu se teorijski i praktični dio ispita i stječe se naziv voditeljica/voditelj aerobika.

Specijalistički programi nude osnove teorije treninga svakog pojedinog programa te im mogu pristupiti osobe koje su završile osnovnu razinu izobrazbe.

U specijalističke programe ubrajamo programe:

  • Step-a (izvođenje programa sa step klupicom),
  • oblikovanja tijela (vježbe s opremom i progresivnim opterećenjem),
  • borilačkih vještina,
  • aerobika u vodi,
  • rekreativnog plesa,
  • pilatesa, stretchinga i yoge,
  • sportske rekreacije namijenjenoj dječjoj i adolescentnoj dobi.

Po odslušanom programu polaže se teorijski i praktični dio ispita te se stječe naziv voditeljica /voditelj aerobika programa za koji se polučio pozitivan uspjeh.

Dodatnu, koja podrazumijeva daljnje usavršavanje licenciranih aerobik voditelja prema najvišim međunarodnim i hrvatskim profesionalnim standardima, a organizirano kroz radionice, konvencije, susrete trenera pod vodstvom domaćih i inozemnih stručnjaka aerobika-mentora, nudeći im priliku upoznavanja s novim trendovima i usavršavanje programa aerobika i sportske rekreacije s novim idejama i znanjima.

Za svako sudjelovanje na seminarima, radionicama, konvencijama i stručnim skupovima ostvaruje se određeni broj bodova koji svaki voditelj treba ostvariti godišnje kako bi osigurao svoj status i mjesto u Registru hrvatskih aerobik instruktora – ReHAI.