Program za osposobljavanje instruktora aerobike, Makarska, California Fitness Centar, 26.07.-03.08.2013.

Voditelji: stručni tim UHAI