Pregled registra


 1. MARINA BOŠKIN, Zagreb
  e-mail: mboskin@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 2. MIKELA BOŽIĆ, Motovun
  e-mail: bozic.mikela@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 3. JASMINA BRENELLI, Rovinj
  e-mail: book@mediterraneo-rovinj.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 4. PETRA BUJAN, Čakovec
  e-mail: peja-7@net.hr
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 5. JELENA BURIĆ, Split
  e-mail: jele57@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 6. AMRA BURZA, Livno, Bosna i Hercegovina
  e-mail: amraburza@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 7. ANA CIGIĆ, Šibenik
  e-mail: malidudo@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 8. JELENA DIKLIĆ, Zagreb
  e-mail: jelena2406@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 9. ANA DILBER, Zadar
  e-mail: ana.dilber@yahoo.com
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 10. ESTENA FERČEC, Zagreb
  e-mail: estenaf@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 11. NANCI FILIPOVIĆ, Zadar
  e-mail: nanci.filipovic@hotmail.com
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 12. KRISTINA FRANČINA, Zagreb
  e-mail: kristinafrancina@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 13. GABRIJELA IVANKOVIĆ, Zagreb
  e-mail: gabrijela_i@yahoo.com
  Stručna osposobljenost: 2002. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri športskom klubu Aero Pro. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 14. DANIJELA JERABEK, Zagreb
  e-mail: danijelajerabek@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 15. ANDRIJANA JUKIĆ, Varaždin
  e-mail: andrijana.jukic@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2031. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 16. IVONA KOŽULIĆ, Murter
  e-mail: ivona_kozulic@net.hr
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 17. MARINA KUZMANIĆ, Split
  e-mail: marina.kuzmanic@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 18. MAJA MAJIĆ, Zagreb
  e-mail: maja.majic@ege.hr
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 19. PETRA MATIĆ, Velika Gorica
  e-mail: petra.matic4@zg.t-com.hr
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 20. IVA MIHELČIĆ-PERKOVIĆ, Šibenik
  e-mail: imp2001@yahoo.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 21. VESNA MIJAT, Jakovlje
  e-mail: vesna@mozebolje.hr
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 22. ANA MIŠE, Trogir
  e-mail: annamise7@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 23. KATARINA PELIVAN, Kaštel Lukšić
  e-mail: kate.pelivan@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 24. JASNA PERIN, Zagreb
  e-mail: jasnaperin@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2007. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 25. TEA PREMOŠA, Mursko Središće
  e-mail: tea.premosa@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 26. PATRICIJA RADETIĆ, Matulji
  e-mail: radetipatricija8@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 27. DIJANA RADIĆ, Zagreb
  e-mail: r_adic@hotmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 28. NINA RALJEVIĆ, Omiš
  e-mail: nina.raljevic@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 29. BOŽICA RENIĆ, Šibenik
  e-mail: bozica123@hotmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 30. VALENTINA SABLJAK, Ogulin
  e-mail: tina.sabljak@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 31. JASMINA ŠĆEKIĆ, Rijeka
  e-mail: jasa46@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 32. SANDRA ŠOK, Zagreb
  e-mail: big_sand@net.hr
  Stručna osposobljenost: 2003. godine uspješno završila izobrazbu  za aerobik instruktora pri Reebok University, Crikvenica. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 33. MARTINA ŠPIGELSKI, Karlovac
  e-mail: mspigelski@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 34. MARIJANA ŠVAJDA, Požega
  e-mail: daniel.svajda@po.t-com.hr
  Stručna osposobljenost: 2011. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 35. ANA TISAJ, Čakovec
  e-mail: ana.tisaj@gmail.com
  Stručna osposobljenost: 2012. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 36. GORANA TOMAC, Zagreb
  e-mail: gorana.tomac@hotmail.com
  Stručna osposobljenost: 2013. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 37. DIJANA VLAHOVIĆ, Zagreb
  e-mail: dijana1606@hotmail.com
  Stručna osposobljenost: 2009. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 38. JELENA VOJKOVIĆ, Zagreb
  e-mail: anakyna@hotmail.com
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 39. KRISTINA VRANEKOVIĆ, Zagreb
  e-mail: kvraneko@ffzg.hr
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica
 40. TATJANA VRBAN, Zagreb
  e-mail: emve@email.t-com.hr
  Stručna osposobljenost: 2010. godine uspješno završila izobrazbu profesionalnog Programa za osposobljavanje aerobik instruktora pri UHAI. Položila teorijski i praktični dio završnog ispita te stekla naziv aerobik instruktorica