UHAI osnovala INSTRUCTUS – Ustanovu za obrazovanje odraslih

Programi za osposobljavnje instruktora grupnih i individualnih fitnes programa, ustanove Instructus, verificirani su od MZOS i EHFA. Našim instruktorima stečene kvalifikacije priznaju se u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.