upisujemo PRVU generaciju!

Ustanova INstructus upisuje prvu generaciju polaznika/ca za obavljanje poslova Instruktor/ica fitnesa i plesnih programa za djecu i mlade.

Prijamni postupak: 19. rujna 2015.
Početak nastave: 17. listopada 2015.

Prijavite se na http://registracija.instructus.hr/

IMG_0692